Discuții constructive între conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat și angajații săi

O ședință constructivă a fost desfășurată, astăzi, între conducerea SPPS și angajații săi. Dialogul s-a axat pe o comunicare deschisă, directă și eficientă în ceea ce privește activitatea cotidiană a Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

În debutul evenimentului, angajații au fost familiarizați cu proiectele și perspectivele de dezvoltare instituțională pe termen scurt și pe termen lung. Participanții și-au expus problemele cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi în scopul identificării în comun a unor măsuri concrete și căi de optimizare a situației pe fiecare segment în parte.

Conducerea SPPS a luat act și a dat asigurări de punere în aplicare a doleanțelor enunțate menite să îmbunătățească și să fortifice activitatea Serviciului.

În final, directorul SPPS a reiterat că astfel de ședințe sunt foarte benefice și oferă o percepție clară asupra stării de lucru în cadrul subdiviziunilor instituției, acestea urmând a fi organizate cu regularitate, în fiecare lună.

28 martie 2017

Serviciul cooperare internațională și relații cu publicul