User menu

Ofițerii SPPS instruiți la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din or. Budapesta, Ungaria

În perioada 12-23 iunie curent, ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat au participat la Cursul de instruire cu genericul „Asigurarea securității personalului și a edificiilor publice”. Atelierul de lucru a fost organizat sub auspiciul Serviciului de Securitate Diplomatică din cadrul Departamentului de Stat al SUA, la Academia ILEA din or. Budapesta, Ungaria.

Evenimentul în cauză a întrunit reprezentanţi ai structurilor de forţă din Bosnia și Herțegovina, Georgia, Republica Moldova și Regatul Maroc, iar pe post de instructori au fost ofiţeri din cadrul Serviciului de Securitate din SUA. Instruirea a fost divizată în părţi teoretico - practice, iar istoria Serviciului  de Securitate a servit ca subiect de iniţiere al cursului. La fel, ofiţerii SPPS au fost antrenaţi activ în discuții şi şedinţe practice, diseminând celor prezenți, experiența personală obținută pe parcursul activității în domeniul respectiv.

Agenda de lucru a cursului vizat s-a axat pe subiecte precum, asigurarea protecției demnitarilor de stat, concepte de securitate fizică și tehnică, managementul riscurilor de amenințare a securității persoanelor și a edificiilor, scenarii de operare în cazul amenințărilor cu arme de distrugere  în masă, precum și tehnici și proceduri de evacuare și salvare a persoanelor rănite.

Experienţa acumulată în cadrul evenimentului va avea un rol determinant în procesul de evoluare a performanţelor profesionale ale participanţilor, cu aplicarea practicilor preluate în activitatea cotidiană. 

De menţionat că cursul de instruire prenotat a fost organizat şi finanţat cu susţinerea Ambasadei SUA la Chişinău.

26 iunie 2017

Serviciul cooperare internațională și relații cu publicul